کالپرافی نستعلیق – شعر احمد شاملو

29/05/1398 13:00

تلفیق خط شکسته نستعلیق و به نوعی نقاشی با آن را کالیگرافی می‌گویند

ابتدا خطاطی با دوات و قلم بر روی کاغذ انجام می‌شود سپس طرح خطاطی شده با اسکنر به رایانه منتضل شده و با نرم افزار فتوشاپ اقدام نقاشی روی حروف می‌شود. این اثر بمناسبت زادروز شاملو شاعر ارزندده ایرانی و پدر شعر سپید طراحی شده است.